Klausimai / Atsakymai
Ką turėtų žinoti pacientas, norėdamas gauti labiausiai jam tinkantį vaistą už geriausią kainą?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Jei vaistas perkamas su gydytojo receptu, jame yra nurodytas tik tarptautinis vaisto pavadinimas, t. y. veiklioji medžiaga. Vaistinėse jums išrašytą vaistą gali pasiūlyti keliais skirtingais prekiniais pavadinimais, nes vaistus, kurių sudėtyje yra tokia pat veiklioji medžiaga ir tokia pat jos dozė, paprastai gamina ne vienas, bet keli gamintojai. Vaistininkas išrašytą vaistą perkančiam asmeniui turėtų pasiūlyti už priimtinausią kainą, todėl turėtų parodyti visus jo analogus bei jų kainas monitoriaus ekrane. Pacientas turi teisę pasirinkti, kurį iš jų pirkti, atsižvelgdamas į gydytojo rekomendacijas, savo nuostatas ir vaistų kainas.

Ar iš esmės panašus vaistas gali būti parduodamas keliomis skirtingomis kainomis?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Vaistų, kurių sudėtyje yra tokia pat veiklioji medžiaga ir tokia pat jos dozė, bet skirtingas prekinis pavadinimas, kaina gali skirtis. Nemaža dalis receptinių vaistų yra kompensuojami, todėl gali skirtis ir jų priemokos. Pirkdamas tarptautiniu pavadinimu išrašytą vaistą, pacientas turėtų susipažinti su visu šio vaisto prekinių pavadinimų asortimentu ir kainomis bei nuspręsti, kurio kaina jam yra priimtiniausia.

Ar žmonės visada renkasi vaistus už geriausią kainą?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Ne visada. Neretai pacientai pasirenka tokių pačių prekinių pavadinimų vaistus, kuriuos vartojo anksčiau ir prie kurių yra įpratę. Dažnai jie renkasi tokių prekinių pavadinimų vaistus, kokius jiems rekomenduoja gydytojas. Kai kurie pacientai turi savo nuomonę apie vaistus ir renkasi, pavyzdžiui, patinkantį vaistų gamintoją. Vis dėlto, svarbiausia yra tai, kad, pirkdamas išrašytą vaistą, žmogus visada žinotų, kokios yra vaisto pasirinkimo galimybės bei kainos, ir tik tada priimtų apgalvotą sprendimą.

Ar skirtingų pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra tokia pat veiklioji medžiaga ir toks pat jos kiekis, gydomasis poveikis yra vienodas? 

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Visų tarptautiniu pavadinimu (veikliosios medžiagos pavadinimu) išrašytų vaistų, kurių farmacinė forma ir veikliosios medžiagos kiekis yra tokie pat, gydomasis poveikis (veiksmingumas) yra lygiavertis. Tai patvirtina Europos vaistų agentūra, Europos bendrijos valstybių narių įgaliotosios institucijos ir Lietuvos valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, išduodamos šių vaistų rinkodaros teisės pažymėjimus.

Tačiau vaistinių preparatų sudėtyje, be veikliosios medžiagos, yra ir papildomų medžiagų, kurios vaistui suteikia tinkamą vartoti formą (farmacinę formą), pavyzdžiui, tablečių, kapsulių ar kitokią. Tai – daugiausia neveiklios medžiagos, tokios kaip talkas ar kt. Paprastai gamintojas parenka tokias papildomas medžiagas, kurios poveikio neturėtų daryti, tačiau ir veiklioji medžiaga, ir papildomos medžiagos kartais gali sukelti nepageidaujamas reakcijas. Skirtingų gamintojų gaminamų vaistinių preparatų papildomos medžiagos gali skirtis. Taigi gali skirtis ir jų sukeliamos nepageidaujamos reakcijos. Vadinasi, tas pats vaistas gali tikti vienam pacientui, bet netikti kitam. Todėl kiekvienas pacientas turėtų pasirinkti tą vaistą, kuris jam tinka labiausiai. 

Kas yra vaisto poveikis?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Reikia skirti vaisto gydomąjį ir nepageidaujamą poveikį. Vaisto gydomasis poveikis – tai palankus poveikis žmogui, kurio tikimasi, gydant tam tikrą ligą, pavyzdžiui, kraujospūdžio mažinimas, bakterijų naikinimas ir kt. Tačiau visi vaistai kai kuriems žmonėms gali sukelti ir nepageidaujamas reakcijas, pavyzdžiui, odos išbėrimą, galvos skausmą, alergines reakcijas ir kt. 

Ar skirtingų prekinių pavadinimų vaistų veiksmingumas yra toks pat?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Jei vaistų farmacinė forma, veiklioji medžiaga (tarptautinis pavadinimas) ir jos dozė nesiskiria, tačiau skiriasi prekiniai pavadinimai, gydomasis jų poveikis (veiksmingumas) turėtų būti lygiavertis. 

Kodėl skiriasi vaistų, kurių sudėtyje yra tokia pati veiklioji medžiaga ir toks pat jos kiekis, kainos?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Naują vaistą sukuria ir patentuoja vienas iš vaistų gamintojų. Pasibaigus patento galiojimo laikui, į naują vaistą iš esmės panašius vaistus (patento nesaugomus) leidžiama gaminti ir kitiems vaistų gamintojams. Tačiau jų pagamintų vaistų kaina paprastai būna ženkliai mažesnė.

Patento nesaugomi vaistai į Europos bendrijos valstybių narių, įskaitant Lietuvą, vaistų rinką patenka tik tokiu atveju, jeigu jie atitinka Europos vaistų agentūros nustatytus reikalavimus. Pagal juos gamintojas turi atlikti nustatytus tyrimus, kurie įrodytų pagaminto iš esmės panašaus vaisto kokybę ir taip vadinamą biologinį ekvivalentiškumą vaistų rinkoje jau esančiam vaistui, kurio patento galiojimo laikas jau yra pasibaigęs. Biologinio ekvivalentiškumo tyrimu paprastai įrodoma, kad iš kito gamintojo pagaminto vaisto į žmogaus organizmą patenka toks pat veikliosios medžiagos kiekis ir jis veikia panašiai, kaip ir rinkoje esančio vaisto, kurio patentas pasibaigęs. Įrodžius, kad lyginami du vaistai yra biologiškai ekvivalentiški, leidžiama teigti, kad jų veiksmingumas ir saugumas yra lygiaverčiai. 

Ar veikliosios medžiagos kiekis skirtingų gamintojų pagamintuose iš esmės panašiuose vaistuose yra toks pat?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Taip, nes priešingu atveju į naujus vaistus (patentuotus) iš esmės panašūs vaistai (nesaugomi patento) į vaistų rinką nepatenka. Vis dėlto, kartais patentinių vaistų rinkodaros teisės turėtojų atstovai skleidžia klaidingą informaciją, kad patento nesaugomiems vaistams esą leistinos per didelės paklaidų ribos. Tai – netiesa.

Kaip žinoti, kurio prekinio pavadinimo vaistinis preparatas labiausiai tinkamas pacientui?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Deja, iš anksto numatyti, kuris iš vaistų geriausiai pacientui tiks, neįmanoma. Tačiau gydytojas būna geriausiai susipažinęs su konkretaus paciento ligos istorija, alergijomis, vartojamais vaistais, jų toleravimu ir t. t. Pavyzdžiui, žinodamas, kad pacientas alergiškas kokioms nors pagalbinėms medžiagoms, gydytojas gali patarti rinktis tokius vaistinius preparatus, kuriuose tokių medžiagų nėra.

Be to, pacientams svarbūs ir kiti dalykai – pavyzdžiui, farmacinė forma, skonis, spalva, pakuotė ir kt. Pavyzdžiui, vieni žmonės labiau mėgsta tirpinamas tabletes, kiti - nuryjamas, užsigeriant vandeniu. Tai išsiaiškinęs gydytojas ar vaistininkas gali pacientui patarti, kokį vaistinį preparatą pasirinkti. Svarbu, kad pacientas būtų informuotas apie vaistų pasirinkimo galimybes ir kainas, kad pats galėtų priimti galutinį sprendimą. 

Ar brangesni vaistai yra kokybiškesni?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Tiesioginio ryšio tarp vaisto kainos ir kokybės nėra, nes į vaistų rinką patenka tik kokybiški vaistai. Patentiniai vaistai kainuoja brangiau, kol nepasibaigęs patento galiojimo laikotarpis, kadangi gamintojas turi atsiimti dalį lėšų, įdėtų į vaisto sukūrimą ir ištyrimą. Pasibaigus patento galiojimo laikui, iš esmės panašius vaistus leidžiama gaminti ir kitiems gamintojams, tačiau tokių vaistų kaina būna ženkliai mažesnė, nes lėšų gamybai ir tyrimams taip pat reikia mažiau. Visiems vaistų gamintojams galioja tie patys Europos Sąjungos geros gamybos praktikos standartai, todėl į vaistų rinką vaistas patekti negali, jeigu jis nėra veiksmingas ir saugus. Taigi, jeigu nėra svarbių priežasčių (pavyzdžiui, anksčiau buvusių nepageidaujamų reakcijų, susijusių su konkrečiais vaistiniais preparatais), racionaliausia būtų rinktis vaistus už priimtiniausią kainą. 

Kaip parduodami kompensuojamieji vaistai, jei recepte nurodytas tik veikliosios medžiagos pavadinimas?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Parduodami kompensuojamuosius vaistus, vaistininkai turėtų pasiūlyti vaistą už priimtiniausią kainą ir parodyti visą išrašyto vaisto analogų asortimentą monitoriuje. Galutinį sprendimą turėtų priimti pats pacientas. Svarbu, kad kiekvienoje vaistinėje būtų pakankamas kiekvieno tarptautinio pavadinimo vaisto asortimentas ir kiekvienam pacientui būtų galima parinkti labiausiai jam tinkantį vaistą.

Ar galiu pats nuspręsti, kokio pavadinimo vaistus pasirinkti?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Kokio pavadinimo vaistus pasirinkti, jūs gali nuspręsti asmeniškai arba remtis gydytojo patarimais, ypač jei tai – kompensuojamieji ar kiti receptiniai vaistai. Dažniausiai receptuose gydytojai nurodo vaistą bendriniu pavadinimu (veikliąją medžiagą). Taigi, vaistininkui belieka jus informuoti apie esamų vaistų analogus arba įvairias to vaisto formas – tabletes, kapsules ar sirupą (žinoma, jei tas vaistas tokiomis formomis gaminamas). Atsižvelgdamas į gydytojo ar vaistininko patarimus, gauta informacija, galutinį sprendimą turi priimti jūs pats asmeniškai.

Ką man daryti, jei vaistinėje nėra pigiausio bendrinio pavadinimo vaisto?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Jei tuo metu vaistinėje nėra pigiausio norimo bendrinio pavadinimo vaisto, jūsų prašymu jis gali ir turi būti užsakomas. Vaistininkas taip pat gali pasiūlyti alternatyvą kito gamintojo su ta pačia veikliąja dalimi vaistą, kurio kaina tuo metu yra sumažinta ir yra panaši pigiausiajam.

Vaistų pasirinkimą itin palengvina tai, kad vaistinėje jūs galite monitoriuje matyti visų vaistų analogų pavadinimus ir kainą, taip pat priemoką už konkretaus gamintojo vaistą.

Kodėl, perkant su receptu, vaistininkas pirmiausia man siūlo vaistus už mažiausią kainą?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Pirkėjui pateikus receptą, vaistininkas visada privalo informuoti, kad vaistinėje šis konkretaus cheminio pavadinimo preparatas gali būti pasiūlytas ir už mažiausią esamą kainą. Tai yra rekomenduojama ir reglamentuojama Valstybinės ligonių kasos patvirtintose vaistinių preparatų išdavimo taisyklių 67 ir 93 punktuose: čia nurodoma pirkėjui pasiūlyti pigiausią bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo vaistinį preparatą arba MPP (medicinos pagalbos priemones).

Žinoma, priimdamas galutinį sprendimą, jūs turite vadovautis savo turimomis žiniomis, vaisto vartojimo patirtimi ir rinktis pagal savo norą, pageidavimus ir jums tinkamą kainą.

Kas tai yra vardinis vaistas? Ar visuose vaistinėse jų yra? Ar juos reikia užsakinėti vaistinėje?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vardinis vaistas – tai konkrečiam pacientui būtinas neregistruotas vaistas, kuris įvežamas į Lietuvos Respubliką, remiantis to paciento gydytojo paskyrimu ir vartojamas gydytojui tiesiogiai už tą vaistą atsakant. Vardinį vaistą vaistinės įsigyja, tik pateikus pacientui vardinio vaisto pareiškimą.

Vardiniai vaistai yra užsakomi pagal specialią tvarką. Nusprendęs skirti vardinį vaistą, gydytojas, remdamasis 2006 m. balandžio 3 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-244, pildo vardinio vaisto skyrimo pareiškimą (deklaraciją). Jame gydytojas savo parašu patvirtina vardinio vaisto skyrimą konkrečiam pacientui, o šis – duoda sutikimą juo gydytis, taip pat pasirašydamas. Toks pareiškimas pateikiamas vaistinei. Ypatingais Pacientų teisių žalos sveikatai atlyginimo įstatymo numatytais atvejais, kai kyla pavojus paciento sveikatai ar gyvybei, gydytojas gali skirti vardinį vaistą be paciento (ar jo atstovo) sutikimo, apie tai pažymint pareiškime.

Vaistininkas, gavęs tokį pareiškimą ir įvertinęs, kad pateikti dokumentai užpildyti teisingai, turi nedelsiant pateikti vardinio vaisto užsakymą platinimo įmonei. Platinimo įmonė savo ruožtu privalo pristatyti vaistą jį užsakiusiai vaistinei.

Ar tikrai mano 16 metų duktė negali nupirkti man su receptu „Stilnox“ tablečių?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Deja, ne. Vaistinėse draudžiama parduoti narkotinius ir psichotropinius vaistus vaikams iki 18 metų. Kadangi „Stilnox“ vaistas priklauso psichotropinių vaistų grupei, jis jūsų dukrai nebus išduodamas. Farmacijos specialistas turi teisę paprašyti iš receptą pateikusio žmogaus parodyti asmens dokumentą.

Vaistininkė nepardavė man 30 tablečių „Ibuprofeno“, leido nusipirkti tik 10 tablečių. Ar ji teisingai pasielgė?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vaistininkė pasielgė teisingai, kadangi „Ibuprofeno“ galima išduoti būtent iki dešimties tablečių, perkant be recepto. Didesnes pakuotės gali būti išduodamos, tik pateikus gydytojo receptą. Mat didelės ibuprofeno dozės didina trombozių riziką, todėl reikia atsargiai jį vartoti. Vartojant ibuprofeną mažomis dozėmis, nepastebėta ir nėra duomenų, kad šis vaistas didintų miokardo infarkto ar insulto riziką.

Savigyda vaistais nuo skausmo kelia pavojų sveikatai. Skausmas yra pavojaus signalas, todėl jį užslopinus ar uždelsus, galima pakenkti pačiam sau. Jei skausmas tęsiasi ilgiau nei dvi dienas, būtina kreiptis į medikus.

Kas yra generiniai vaistai? Kodėl verta juos pasirinkti? Ar kas tikrina jų kokybę, saugumą?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Generiniai vaistai – tai vaistai, turintys tas pačias veikliąsias medžiagas, kaip ir originalūs (patentuoti) preparatai. Generiniai vaistai pradedami gaminti, pasibaigus originalaus produkto patento galiojimui.

Generiniai vaistai pacientų dažnai yra pasirenkami todėl, kad yra pigesni už originalius. Daugumai besivystančių šalių šie vaistai yra išsigelbėjimas, nes ir nedaug uždirbantis žmogus turi galimybę gydytis. Be to, generiniai vaistai gali padėti nacionalinėms sveikatos priežiūros institucijoms daugiau sutaupyti bei skirti lėšas brangesniems gydymams ir paslaugoms.

Generinių vaistų saugumą, kokybę, veiksmingumą tikrina Europos vaistų agentūra (EMA) arba nacionalinė vaistų agentūra. Prieš platinant generinius vaistus Europos Sąjungoje, šie vaistai turi būti patvirtinti šių agentūrų.

Ar kuriant generinį vaistą, galima gauti etinio vaisto duomenų? Ar juos etinio vaisto gamintojai slepia?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Ne. Duomenų apie originalą generinių vaistų gamintojai neturi. Generinių vaistų gamintojai atlieka savo tyrimus, kuria formules, nes gauti informacijos apie patentuotus vaistus neįmanoma. Šie duomenys niekada neatskleidžiami trečiosioms šalims. Tačiau reikia pažymėti, kad generinių vaistų gamintojams nereikia kartoti klinikinių tyrimų, nes tai – neetiška ir nėra būtina.

Kodėl generiniai vaistai pigesni? Ar jie registruoti?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Generiniai vaistai gaminami, pasibaigus originalaus vaisto patentui. Jiems sukurti nėra atliekami klinikiniai tyrimai, todėl išnaudojama mažiau lėšų. Kartais etiniai vaistai kuriami ir klinikiniai tyrimai atliekami iki dešimties metų. Nepatentinių vaistų kūrimas užtrunka 2–3 metus. Dėl trumpesnio gamybos proceso ir sąnaudų, jie rinkai pateikiami mažesne kaina.

Sulaukus vaisto patento galiojimo pabaigos bei pateikus duomenis, kad nepatentinius vaistus gaminančios farmacijos kompanijos preparatas yra bioekvivalentiškas patentiniam vaistui, nepatentintis analogas patenka į rinką ir yra registruojamas.

Skauda sąnarius. Gydytoja patarė naudoti DUO 24 JOINT CONFORT N42. Ar jie padeda nuo sąnarių skausmo?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Jei šį vaistą jums skyrė gydytojas, vadinasi, šis papildas jums gali numalšinti skausmą. Gydytojas, žinodamas jūsų nusiskundimus, įvertina būklę, todėl abejoti neverta.

Maisto papildas DUO JOINT 24 CONFORT gali padėti numalšinti skausmą, palaikyti sąnarių judrumą, sveiką raumenų sistemą, sveikas sausgysles, raiščius. Į šio papildo sudėtį įeina inkaruočių ekstraktas, dilgėlė, taip pat yra kofermento Q10, kuris neutralizuoja laisvuosius radikalus, lizino, vitamino D. Visas šis įeinančių veikliųjų medžiagų derinys padeda sumažinti sąnarių skausmą ir laisviau judėti.

Vaistinėje negavau man išrašyto vaisto. Per kiek laiko vaistinė jį privalo man gauti?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Jei vaistinėje nėra jums reikiamo vaisto, šis turi būti užsakomas. Vaistininkas privalo priimti receptą ir užsakyti reikiamą medikamentą. Miestuose ši paslauga turi būti suteikiama ne vėliau kaip per 2, rajonų miestuose – per 3, miesteliuose ir kaimuose – per 4 dienas. Jei pateiktame recepte išrašytas narkotinis vaistinis preparatas, ši paslauga gali būti nesuteikiama tik todėl, kad vaistinė neturi licencijos prekiauti narkotiniais vaistais.

Vartoju „Sermion“ 10 mg N50 tabletes, ar yra pigesnių analogiškų vaistų? Kiek jie kainuoja?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Sermion“ 10 mg tab. N50 turi savo analogą. Tai yra vaistas „Nicerium“ 10 mg tab. N50. Maksimali leistina jo kaina vaistinėje yra 24,89 Lt. 

Ar gali maisto papildas išgydyti nuo kosulio?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Pirmiausia, vertėtų įvertinti, ar esama būklė yra lengvos formos. Jei tai nėra rimta liga, tada profilaktiškai naudoti maisto papildus gali būti naudinga. Žmogus gali vaistinėje nusipirkti maisto papildų kosuliui palengvinti – sirupą, tabletes ar kapsules. Tačiau pačiam asmeniui įvertinti savo būklę dažnai nėra lengva, todėl patarčiau kreiptis į medikus, kad liga nepaūmėtų ir nekiltų komplikacijų. Taip pat vaistininkas gali suteikti informacijos apie esamus vaistus kosuliui gydyti ir parekomenduoti apsilankyti pas gydytojus, jei kosulys tęsiasi ilgą laiką ir kelia pacientui nerimą.

Vartojau „Nebilet“, dabar neturiu galimybių jo nusipirkti. Perku „Nebivalol-Actavis“. Dėl šio pasirinkimo mano gydytoja barasi, nors jaučiuosi geriau, vartodamas šį preparatą. Ar reikia vėl vartoti „Nebilet“?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Jei, vartojant vaisto analogą, jums nepasireiškė jokių šalutinių reiškinių, nėra jokių priežasčių nutraukti jį vartoti. Manau, tai reikėtų aptarti su jus gydančiu gydytoju ir nurodyti, kad jaučiatės gerai, kad mokėti brangiau už kitą vaistą neturite finansinių galimybių. Svarbiausia, kad vaistas būtų saugus, efektyvus ir už jums priimtiną kainą. Visada galima rasti kompromisą.

Ar tikrai firminiai vaistai geresni?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Kalbėdami apie firminius vaistus, turite galvoje – originalius preparatus. Galima teigti, kad jie yra kaip standartas, o jų analogai, vadinamieji generiniai vaistai, yra kaip pakaitalas. Generiniai vaistai turi tas pačias veikliąsias medžiagas, kaip ir originalūs (patentuoti) farmaciniai produktai. Kad generiniai vaistai veiktų taip pat, kaip ir standartinis produktas, jie turi būti biologiškai ekvivalentūs. Biologinis ekvivalentiškumas reiškia, kad generiniai vaistai gali būti vartojami vietoje originalaus vaisto. Jei veiklioji medžiaga, jos kiekis visuose tarptautinių pavadinimų vaistuose ir dozuotė yra ta pati, tai ir gydomasis poveikis firminių ir analoginių vaistų yra lygiavertis. Tačiau gali skirtis pagalbinės medžiagos, dėl ko skirsis ir klinikinis poveikis organizmui, gali atsirasti nepageidaujamų reakcijų. Į tai turi atsižvelgti ir gydytojas, ir vaistininkas, parinkdami bei siūlydami pacientui originalų ar generinį vaistą. 

Ar yra „Viagros“ generinių vaistų analogų? Kiek jie kainuoja?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Taip, „Viagra“ turi vadinamųjų vaistų analogų. Palyginimui galime imti „Viagrą“, kurios stiprumas yra 100 mg N4. Pigiausias yra „Ecriten“ 100 mg N4 tab. – jo maksimali leistina kaina yra 63,62 Lt. Kitas variantas – „Sildenafil Sandoz“ 100 mg N4 tab. – jo maksimali leistina kaina yra 70,60 Lt.

Taip pat „Viagra“ būna 50 mg ir supakuota po 2 tabletes. Įvairiose vaistinėse kainos gali skirtis dėl taikomų papildomų nuolaidų.

Ar reikalingas receptas vaistui „Nebicard“ 5 mg N60? Kiek jis kainuoja? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Taip, „Nebicard“ 5 mg N60 yra receptinis vaistinis preparatas. Jo kaina, perkant be kompensuojamųjų vaistų knygelės, yra 37,32 Lt.

Vartoju „Nebilet“. Ar yra pigesnių tos pačios sudėties vaistų? Ar jie daug pigesni?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Nebilet“ turi analogų, tik skiriasi jų pakuotėje esančių tablečių kiekis. Pavyzdžiui, „Nebilet“ 5 mg N90 kainuoja 86,38 Lt. (kaina, perkant be kompensuojamųjų vaistų knygelės!). Galimi šio vaisto analogai: „Nebiten“ 5 mg tab. N90, kaina 54,60 Lt.; „Nebivolol Actavis“ 5 mg tab. N90, kaina 50,73 Lt.; „Nebicard“ 5 mg N90, kaina 55,98 Lt.

„Ginko Biloba Pharma Nord“ 105 mg Nr30 tabl. – vaistas ar maisto pakaitalas?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Ginko Biloba Pharma Nord“ 105 mg tab N30 yra nereceptinis vaistinis preparatas. Tai nėra maisto papildas ir jokiu būdu ne maisto pakaitalas!

Naudoju Preduktalį. Ar nėra pigesnio pasaulinės firmos pakaitalo? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Taip, yra pigesnių už „Preductal MR“ 35 mg N60 analogų. „Preductal“ kaina yra 44,98 Lt., o jo analogų: „Zidmetin“ 35 mg N60 – 29,40 Lt.; „Trimetazidine Actavis“ 35 mg N60 – 32,97 Lt.

Ar gali vaistininkas pagal kompensuojamą receptą išduoti daugiau vaistų nei išrašė daktaras?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vaistininkas išduoda tikslų vaistų kiekį, nurodytą receptuose. Dėl to net gali būti išardyta originali vaisto pakuotė. Jei gamintojo vaisto pakuotė – buteliukas, vaistininkas gamybinėse vaistinėse turi teisę iš jo išimti reikiamą tablečių kiekį. Jei neįmanoma išardyti pakuotės taip, kad būtų išduotas tikslus išrašytas vaisto dozuočių kiekis, leidžiama išduoti panašų vaistų kiekį, bet ne mažesnį nei yra nurodyta recepte. Išduodamo vaisto kiekis negali būti daugiau kaip 30 procentų didesnis už išrašytąjį recepte.

Vaistinėje negavau man išrašytų vaistų. Ar vaistinė privalėjo man juos užsakyti?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Jei vaistinėje paciento apsilankymo metu nėra konkretaus vaisto, vaistininkas privalo priimti receptą ir užsakyti reikiamą medikamentą. Tai yra numatyta vaistų receptų rašymo vaistų pardavimo (išdavimo) taisyklėse, patvirtintose Sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Esant tokiai situacijai, ligoniui sutikus, gali būti išduodamas kitas to paties bendrinio pavadinimo (arba prekinio pavadinimo) vaistas, nekeičiant jo formos bei vartojimo dažnumo, jei faktiškai išduodamų vaisto dozuočių vaistinės medžiagos kiekis atitinka išrašytą vaistinės medžiagos kiekį ir išduoto vaisto kompensuojamoji suma yra ne didesnė, už išrašyto vaisto kompensuojamąją sumą.

Kodėl vaistinėje reikėjo primokėti už vaistus, jei jie buvo išrašyti kaip 100 procentų kompensuojami?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

100 procentų kompensacija nereiškia, kad nereikia primokėti už vaistą! Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, kompensuojama ne visa, o tik vadinamoji bazinė vaisto kaina. Bazinė kaina yra mažmeninės kainos, už kurią vaistai parduodami vaistinėje, dalis. Būtent šioji dalis gali būti kompensuojama 100, 90, 80 ar 50 procentų. Todėl, esant 100 procentų kompensacijai, už vaistą teko primokėti, nes lieka skirtumas (jūsų mokama suma) tarp mažmeninės ir bazinės vaisto kainos dalies, kuri atitinka kompensavimo dalį (jūsų atveju – tai yra 100 procentų).

Vaistinėje taip pat galėjote paklausti apie alternatyvą, jei netiko priemoka ar kaina jums buvo per didelė. Galbūt už to vaisto analogą jums netektų primokėti!

Kiek dienų galioja išrašytas receptas? Ar vienodi visų receptų galiojimo laikai?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Paprasti receptai galioja 30 dienų, įskaitant vaisto išrašymo dieną.

Narkotiniai receptai galioja 5 dienas, įskaitant vaisto išrašymo dieną.

Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonių receptai galioja 10 dienų, įskaitant recepto išrašymo dieną.

Receptai su žyma „ilgalaikiam gydymui“ galioja 180 dienų, įskaitant recepto išrašymo dieną.

Konkrečiu atveju gydytojas pats sprendžia recepto galiojimo laiką, nurodydamas jį recepte.

Pasibaigus receptų galiojimo laikui, vaistai neišduodami!

Kaip sužinoti ar vaistas yra registruotas Lietuvoje ar ne?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Sužinoti, ar vaistas yra registruotas, galite LR vaistinių preparatų registre. Skiltyje „Rinkodaros pažymėjimo priedai“ paskelbti naujausios redakcijos vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo priedai (preparato charakteristikų santrauka, rinkodaros sąlygos, ženklinimas, pakuotės lapelis).

Vaistiniai preparatai, kuriems Europos Komisijos sprendimu suteikta teisė visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, yra registruoti Bendrijos vaistinių preparatų registre. Jame vaisto galima ieškoti abėcėlės tvarka pagal vaistinių preparatų pavadinimus arba pagal jų bendrinius pavadinimus.

Gydytoja išrašė maisto papildą. Kas yra maisto papildas? Kur ieškoti informacijos apie maisto papildus?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Bendrą informaciją apie vaistus gyventojams teikia Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba nemokama linija (8~800) 735 68. Maisto papildus notifikuoja bei informaciją apie juos teikia Vilniaus visuomenės sveikatos centras telefonu (8~5) 264 96 76.

Lietuvoje notifikuotų maisto papildų registrą taip pat galima rasti internete čia>>

Maisto papildas – tai maisto produktas, skirtas papildyti įprastą maisto racioną. Vienas ar derinyje su kitomis medžiagomis jis yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų šaltinis, turintis mitybinį arba fiziologinį poveikį. Maisto papildai gali būti parduodami ir tiekiami vaistinėse įvairiomis formomis: kapsulėmis, piliulėmis, tabletėmis, milteliais, ampulėmis ir kt. SVARBU – maisto papildas niekada nepakeičia maisto!

Ar generiniai vaistai yra tikrai saugūs? Ar jie daug pigesni? Naudoju „Lacipili“ 4 mg N56, kiek kainuotų generinis? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Generiniai vaistai yra saugūs ir veiksmingi, tačiau kainuoja mažiau. Jiems taikomi tie patys griežti kokybės standartai, kaip ir originaliems produktams. Visi vaistai – generiniai ir originalūs – turi būti patvirtinti Europos vaistų agentūros (EMA) arba nacionalinių vaistų agentūrų, prieš platinant juos Europos Sąjungoje.

Siekiant užtikrinti generinio vaisto saugumą ir veiksmingumą, prieš registruojant ir autorizuojant vaistą, teisės aktai reikalauja atlikti biologinio ekvivalentiškumo tyrimą. Tai yra klinikinis tyrimas, parodantis, kad tas pats veikliosios medžiagos kiekis yra žmogaus kūne bet kokiu metu, kai tam tikrą laiko tarpą vartojama ta pati originalaus ar generinio vaisto dozė. Generiniai vaistai gaminami gamyklose, kurios atitinka GMP (Geros gamybos praktikos) standartus, kaip ir originalūs vaistai. Šias gamyklas periodiškai tikrina reguliuojančios institucijos.

Generiniai vaistai visada kainuoja mažiau nei originalūs, vadinasi, juos gali įpirkti žmonės, neturintys lėšų originaliam vaistui įsigyti. Tačiau tai nereiškia, kad generiniai vaistai yra kažkuo blogesni. 

„Lacipil“ 4 mg pakaitalas būtų „Lacidipine Teva“ 4 mg. Standartinė priemoka pagal (8 kompensacijos rūšį) 80 procentų kompensacija už „Lacipil“ 4 mg tab. N56 priemoka yra 14,98 Lt., o už „Lacidipine Teva“ 4 mg tab N56 – tik 4,49 Lt.

Ką turėčiau vartoti kepenims? Žinau, jos yra padidėjusios. Paskutiniu laiku vartojau daug vaistų.

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Kepenų darbui gerinti vaistinėse yra nemažai papildų, kurie parduodami, rekomenduojami be gydytojo recepto. Tai dažniausiai yra silimarino preparatai augaliniu pagrindu (pavyzdžiui, „Silimaril“, „Livor“, „Silimarina“; tabletės skrandžiui ir kepenims). Taip pat yra maisto papildas „Hepatil“, kurio veiklioji dalis yra ornitinas. Šie produktai gali būti vartojami tik simptomatiškai, kai jaučiamas kartumas burnoje, taip pat sutrikus virškinimui, vartojant alkoholį. Jie padeda reguliuoti kepenų veiklą, skaidyti ir neutralizuoti nuodingąsias medžiagas.

Dėmesio – jei įtariama, kad liga gali būti rimtesnė, kad negalavimai nepraeina per ilgai, visada patartina ir būtina kreiptis į gydytojus. Tik medikai gali patarti ir skirti cheminius vaistus, jei tai yra būtina. Todėl naudingiausia, pirmiausia, tartis dėl vizito pas gydytoją, kad būtų nustatyta tiksli diagnozė. Vaistininkas visada patars neužsiimti savigyda, jei nusiskundimai yra rimti ir tęsiasi ilgą laiko tarpą.

Kodėl Lietuva – vienintelė Europos šalis, kurioje neregistruoti jokie vaistai nuo pykinimo keliaujant (kitur – „Dramina“, „Kinedryl“ ir pan. preparatai, mažinantys vestibiuliarinio aparato labilumą). Ką patartumėte daryti? Ar tam tinka „Stugeron“? Vaistininkai jį siūlo tik suaugusiesiems, o ką daryti vaikams ar paaugliams? Mano minėtieji „Dramina“, „Kinedryl“ tinkami ir mažiems vaikams. Kodėl lietuviai ir čia atsilikę nuo kitų šalių?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vaistų gamintojai patys nusprendžia, kuriose šalyse realizuoti, registruoti savo gaminamus vaistus. Jūsų paminėti vaistai registruoti tik Čekijoje.

Kaip alternatyvą gali būti naudojamas nereceptinis vaistinis preparatas „Avioplant“. Jo sudėtis yra augalinė, t. y. turi 250 mg imbiero šakniastiebių miltelių. Vaistas yra kapsulių formos. Šis preparatas slopina sukeltą supimo ligos ar pooperacinį pykinimą, taip pat gerina virškinimą ir mažina vidurių pūtimą. Preparatas skirtas vyresniems nei 6 metų pacientams.

Reikia nepamiršti, kad galbūt būtų galimybė sumažinti dozę perpus ir skirti šiek tiek mažesniam vaikui, bet tai nuspręsti galima tik pasitarus su gydytoju.

Taip pat supimo ligų profilaktikai vaistinėse yra ir kitų preparatų imbiero pagrindu. Bet kuris vaistininkas patartų naudoti, pirmiausia, augalinio pagrindo preparatą, kurį paminėjau – „Avioplant“, nes šalutinių reakcijų jis turi žymiai mažiau nei „Kinedryl“ ar „Dramina“ (šių preparatų sudėtis cheminė), vien jau kalbant apie vaikus.

Laba diena, noriu paklausti, kodėl man jau antra savaite skauda, „suka“ kojas, ypač vakarais? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Priežasčių gali būti daugybė. Tai ir nuovargis, mėšlungis, lėtinės reumatinės ligos, galbūt artritas ar netgi venų ligos. Patarčiau kreiptis į specialistus pagal savo gyvenamąją vietą. Žinant diagnozę, lengviau paaiškinti, kodėl taip yra. Medikai, išmanantys savo darbą, visada pagelbės pacientui. Vaistininkas šiuo atveju galėtų suteikti informaciją, kas yra vaistinėse šiems simptomams gydyti, palengvinti ir pan. Bet parduotų vaistus (jei tai būtina), tik pacientui grįžus iš konsultacijos su medikais.

Koks preparatas padėtų pristabdyti plaukų slinkimą – „plikimą“? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Plaukų slinkimą šiek tiek pristabdyti įmanoma. Vaistinėse gausu šampūnų, losjonų, aliejukų, padedančių sutvirtinti plaukų šaknis (galima teirautis bet kurioje vaistinėje). Išlikę ir liaudiškų metodų gydytis žolelių nuovirais (pavyzdžiui, dilgėlių). Vaistinėse taip pat galima rasti vaistažolių mišinį, mažinantį plaukų slinkimą.

Esama maisto papildų, kuriuos vartojant organizmas papildomas B grupės vitaminais, biotinu, cisteinu ir augaliniais ekstraktais. Galima būtų paminėti „Nutricap“ (Yves Ponroy) produktą. Jo sudėtis yra puiki, padeda plaukams augti, stiprina jų folikulus. Rekomenduojamas 3 mėnesių kursas.

Taip pat vaistinėse galima įsigyti nereceptinį vaistinį preparatą „Pantogar“. Jį reikėtų naudoti tiksliai taip, kaip paskirta gydytojo. Šis vaistas naudojamas dėl neaiškių priežasčių atsiradusiam difuziniam plaukų slinkimui gydyti, esant pažeistiems, ploniems, trapiems plaukams, tinka ir nagų augimui stiprinti. Sudėtyje yra kalcio D-pantoteneto ir aminorūgšties L-cistino ir svarbiausia sudėtinė dalis, esanti plaukų ir nagų struktūroje, – baltymas keratinas. Veikliosios medžiagos sumažina plaukų slinkimą, gerina bendrą plaukų būklę, šie apsaugomi nuo žalingo saulės, šviesos poveikio, stiprinamos plaukų šaknys, didinamas atsparumas žalingiems aplinkos poveikiams. Be to, stiprinami nagai, jie tampa mažiau trapūs, elastingi.

Gydytojui patarus ir sudarius gydymo planelį, kompleksiškai derinant vaistus ar papildus su kosmetinėmis priemonėmis, galima ženkliai pristabdyti plaukų slinkimą ir palaikyti jų augimą.

Vaistinėse jums visada bus suteikta išsami informacija apie Lietuvos rinkoje esančius produktus.

Kaip žinoti, kad gydytojas man nemeluoja, kad nesusitaręs su farmacininkais man išrašo tokį vaistą, kurio visai nereikia, o gaunu iš tiesų gerą ir reikalingą?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Jei vaistus jums paskyrė medikai, vadinasi, šie vaistai jums yra reikalingi. Kilus abejonių, nebijokite klausti paties gydančio gydytojo, kokiu tikslu ir kodėl jums skiriami būtent šie vaistai.

Jei jums paskirti ir išrašyti vaistai į kompensuojamųjų vaistų pasą arba į paprastą receptą, vaistinėje dirbantis vaistininkas jums privalo suteikti informaciją apie visus esamus analogus su ta pačia veikliąja dalimi, pristatyti jų kainas, nes medikai receptuose parašo tik tarptautinius vaistų pavadinimus pagal cheminę preparato dalį. Galutinį sprendimą galite priimti tik jūs pats asmeniškai, turėdamas ir gydytojo, ir vaistininko suteiktą informaciją, patarimus ir t. t.

Važiuoju atostogauti į Ispaniją. Ar galiu su savim pasiimti vaistinių preparatų savo reikmėms ir kiek?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Patvirtintos sveikatos apsaugos ministro taisyklės reglamentuoja vaistų įvežimo ar išvežimo individualioms reikmėms tvarką. Asmenys su savimi turi vežtis gydytojo receptus su išrašytais vaistų pavadinimais, kiekiais reikalingam gydymo kursui, kadangi muitinės darbuotojai turi teisę jų reikalauti.

Vaistinius preparatus išvežant ar išsiunčiant paštu iš Lietuvos Respublikos, reikia laikytis priimančios valstybės vaistinių preparatų įvežimo reikalavimų, su kuriais galima susipažinti tų valstybių ambasadose. Jos gali keistis, todėl rekomenduotina kiekvieną kartą pasiteirauti asmeniškai. Jūsų atveju reikėtų kreiptis į Ispanijos ambasadą.

Kompensuojamųjų vaistų pase išrašė dvi dėžutes vaistų. Ar galiu vaistinėje pirkti tik vieną?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vadovaujantis receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo gyventojams taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr.112 74 punktu, jei neįmanoma pakuotės išardyti taip, kad būtų išduotas tikslus vaisto dozuočių kiekis, leidžiama, pacientui sutikus, išduoti panašų į recepte nurodytą vaisto kiekį. Tokiu atveju, išduodamo vaisto kiekis neturi ir negali būti mažesnis nei 10 procentų ar daugiau kaip 30 procentų didesnis už recepte išrašytą vaisto kiekį. Todėl parduoti vienos pakuotės vaistininkas jums negali.

Patarkite kokius vaistus vartoti, kad pristabdytų plaukų slinkimą? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Į šį klausimą jau atsakiau. Prašau peržiūrėti aukščiau esančius klausimus.

Gydytoja kompensuojamųjų vaistų pase išrašė vaistą tabletėmis, o aš naudojau kapsulėmis. Vaistinėje neleido pakeisti į kapsules. Ar vaistininkas teisus?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Vaistininkas yra teisus, kadangi jis jums receptinį vaistą turi parduoti tiksliai pagal išrašytą receptą. Jūsų prašymu vaistininkas išrašytų tablečių keisti į kapsules neturėtų, nes gydytojas išrašė tabletes. Kodėl gydytojas Jums vietoj kapsulių išrašė tabletes, galėtų atsakyti tik jis pats. Jeigu jūs anksčiau vartojote kapsules ir jas toleravote gerai, tai turėtumėte gydytojo paprašyti, kad jis ir toliau jus gydytų kapsulėmis.

Daktarė išrašė naudoti „Nutricap“ N30 caps. Ar jos man padės pagerinti atmintį?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Nutricap“ yra ne vaistas, bet maisto papildas. Jis yra natūralių augalinių medžiagų ir kai kurių vitaminų derinys, skirtas plaukų gyvybingumui palaikyti. Vartojamas taip, kaip nurodyta pakuotės etiketėje. „Nutricap“ tikrai stiprina plaukus (remiuosi asmenine patirtimi). Pastebimai pagerinti atmintį „Nutricap“ neturėtų, kadangi tam jis nėra skirtas. Vis dėlto, turint omenyje, kad jo sudėtyje yra natūralios augalinės medžiagos ir vitaminai, atminties jis tikrai jums nepablogins. 

Kam naudojamas preparatas „Prelox“ N60?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Prelox“ yra ne vaistas, bet maisto papildas. Jis yra natūralių medžiagų derinys, skirtas vyrų lytiniam pajėgumui palaikyti. Preparatas, vartojamas taip, kaip rekomenduojama, teoriškai gali pagerinti kraujagyslių endotelio (vidinio paviršiaus) funkciją ir kraujotaką. Dėl to lengviau ir daugiau kraujo galėtų patekti į varpą. Kraujotakos sustiprėjimas varpoje padeda palaikyti lytinį pajėgumą. 

Daug metų vartoju „Diovan“ 160 mg N28. Kainuoja jis 60 Lt. Ar yra generinių jo pakaitalų, kiek jie kainuoja?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Diovan“ yra veikliosios medžiagos valsartano preparatas, skirtas hipertenzijai (didelio kraujospūdžio ligai) gydyti. Valsartanas yra angiotenzino II receptorių blokatorius. Šiuo metu Lietuvos vaistų rinkoje angiotenzino II receptorių blokatorių, veikiančių panašiai kaip valsartanas, yra ir daugiau, pavyzdžiui, losartanas, candesartanas, olmesartanas, telmisartanas ir kt. Patentuoti minėtų veikliųjų medžiagų preparatai visuomet yra brangesni, o nepatentuoti (generiniai) - pigesni. Pavyzdžiui, losartano nepatentuoti preparatai yra „Losartan Actavis“, „Lorista“ ir kt., cadesartano - „Candesartan Actavis“, „Candesartan Teva“ ir kt., olmesartano - „Mesar“, „Olimestra“ ir kt. Kokiu pigesniu preparatu būtų galima pakeisti jūsų vartojamą „Diovan“, turi nuspręsti gydytojas. Jeigu jums svarbi kaina, visuomet turite rinktis nepatentuotus (generinius) preparatus, kadangi jie yra lygiaverčiai patentuotiesiems.

Naudojau vaistus „Crestor“ 20 mg N 28 tabl. Gal galiu pasirinkti pigesnį analogą? Kokia jų kaina? Ar jie saugūs?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Crestor“ yra prekinis vaisto pavadinimas. Veiklioji jo medžiaga yra rozuvastatinas. Šiuo metu Lietuvos vaistų rinkoje yra daugiau lygiaverčių rozuvastatino preparatų. Pavyzdžiui, „Rosuvastatin KRKA“, „Rosuvastatin Actavis“, „Rosuvastatin Teva“. Gydytojas jums „Crestor“ vaistą privalo išrašyti „rosuvastatin“ pavadinimu. Tokiu atveju jūs receptą pateiksite vaistininkui, o jis jums monitoriaus ekrane parodys (arba pasakys), kokių rozuvastatino lygiaverčių preparatų vaistinėje yra, kokios jų kainos bei priemokos. Taigi galėsite išsirinkti jums pagal kainą priimtinausią preparatą. Garantuoju, kad visi vaistinėse esantys lygiaverčiai tos pačios veikliosios medžiagos (šiuo atveju rozuvastatino) preparatai yra saugūs. Šiuo metu nesaugūs vaistai į vaistines nepatenka. Tai užtikrina atitinkamos Europos ir Lietuvos įgaliotosios valstybinės institucijos.

Kartais vartoju „Bisacodyl“ . Kokie yra šių vaistų analogai?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Bisacodyl“ yra vidurių laisvinamasis preparatas. Šiuo metu Lietuvos vaistų rinkoje yra tokie lygiaverčiai bisakodilio preparatai: „Bisacodyl Grindei“, „Bisacodyl Actavis“, „Bisacodyl ICN Polfa“, „Bisacodyl GSK“. 

Daug sportuoju. Gydytoja išrašė „Orthomol artro plus“. Kas tai per vaistas?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Orthomol artro plus“ yra ne vaistas, bet specialios medicininės paskirties subalansuotas maisto papildas. Jis skirtas sąnariams ir raiščiams stiprinti, tačiau turi būti vartojamas gydytojui prižiūrint.

Kas tai yra „Evelle“? Kaip „Evelle“ gali padėti?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Evelle“ yra ne vaistas, bet maisto papildas. Tai natūralių medžiagų ir vitaminų (C, E ir kt.) derinys, skirtas odai, plaukams ir nagams stiprinti. Atsižvelgiant į sudėtyje esančias medžiagas, teoriškai „Evelle“ gali prisidėti prie odos, kaip ir plaukų bei nagų, būklės gerinimo.

Kas yra vardinis vaistas? Ar privalau pasirašyti, kad sutinku jį vartoti?

Į šį klausimą jau buvo atsakyta. Prašome skaityti aukščiau esančius klausimus.

Naudojau „Plavix”, ar yra jam pigesnių pakaitalų. Kokios jų kainos?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Plavix” turi pigesnių pakaitalų: „Zylt“ 75 mg N28, maksimali leistina kaina 36,51 Lt; „Trombex” 75 mg, maksimali leistina kaina 25,55 Lt; „Clopidogrel Actavis“ 75 mg N28, maksimali leistina kaina 24,12 Lt, „Clopidogrel Orion“ 75 mg N28, maksimali leistina kaina 24,12 Lt, „Platel“ 75 mg N28, maksimali leistina kaina 24,06 Lt.

Vaistinėse būna ir daugiau pakaitalų, bet šie – vieni iš pagrindinių. Visą asortimentą su kainomis jums pristatys vaistininkas, parodydamas informaciją vaistinės monitoriuje. 

Ar galima dalinti pusiau tabletę, jei nėra griovelio (vartoju „Nexium“ 40 mg)?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Nexium“ 40 mg laužyti ar kramtyti negalima. Tai yra skrandyje neirios tabletės. Tabletė nuryjama nekramtant, užgeriant stikline vandens. Arba galima vandenyje (kiti gėrimai netinka) ištirpinti tabletę ir išgerti kuo greičiau. Geriama pavalgius ar po valgio. Tabletės be griovelio geriamos nepažeidžiant apvalkalėlio, kad nedingtų tabletės veiksmingumas.

Jei reikia mažesnės vaisto dozės, naudokite „Nexium“ 20 mg tabletes, kad nereikėtų skelti pusiau, kas griežtai nerekomenduojama.

Ar Lietuvos rinkoje yra preparatas „Prostasterol“? Jei yra, tai kokia jo sudėtis ?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Prostasterol“ Lietuvos vaistinėse yra. Tai – prancūzų firmos „Yves Ponroy“ preparatas. Pakuotėje yra 40 kapsulių. Preparatas skiriamas vyresniems kaip 50 metų vyrams, turintiems šlapinimosi sutrikimų; padažnėjus norui šlapintis dieną ir naktį; problemos dėl šlapimo nelaikymo pailgėjęs šlapinimosi laikas; pilnos pūslės pojūtis; šlapimo lašėjimas baigus šlapintis.

„Prostasterol“ gerina šlapinimąsi ir nekenkia lytinėms funkcijoms, lėtina prostatos senėjimą.

Jo sudėtyje esama moliūgų sėklų aliejaus, kuris yra geriausias fitosterolių šaltinis, vartojamas šlapinimosi sutrikimams gydyti. Taip pat – žiedadulkių, kurios yra antras pagal efektyvumą fitosterolių šaltinis, tonizuojantis prostatą. Cinkas, kaip antioksidantas, dalyvauja testosterono apykaitoje ir stabdo prostatos didėjimą. Vitaminai E ir C, selenas – irgi antioksidantai, lėtinantys prostatos senėjimą.

1998 metais atlikus tyrimą su vyrais, turinčiais nedidelių šlapinimosi sutrikimų, pastebėta, kad 77,5 proc. vyrų pagerėjo naktinis šlapinimasis, 62,5 proc. – pagerėjo dieninis šlapinimasis, 75 proc. – sutrumpėjo šlapinimosi laikas, 82,5 proc. pagerėjo pūslės ištuštėjimas.

Preparato vartojimas: po 2 kapsules per parą pusryčių metu. Kursas trunka 2–3 mėnesius, kartojama priklausomai nuo savijautos. Rekomenduojama vartoti atsargiau, jei papildomai geriami preparatai, kuriuose yra seleno, cinko.

Žurnale „Sveikas.LT“ skaičiau straipsnį, jog „Transfer Factor“ – vieninteliai efektyviai stiprina imunitetą ir padeda išvengti ligų. Kokia Jūsų nuomonė? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Transfer Factor“ vaistinėse neprekiaujama, todėl atsiliepimų nėra žinoma. Tad ir diskutuoti apie produktą, kurio nėra vaistinėse, nedrįstu. Pasikonsultuokite su gydytojais, ar jums tikrai reikia šio produkto, kad sau nepakenktumėte. Vaistinėse yra papildų, gerinančių imuninę sistemą, jau seniai ir plačiai vartojamų bei žinomų. Pasitarkite su vaistininku – jis pasiūlys jūsų poreikius tenkinančius preparatus už jums patraukli kainą.

Sveiki man dažnai būna alergija, geriu „Lomilan“. Ar jį ilgiau vartojant sveikatai nekenkia?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Lomilan“ – tai antihistamininis preparatas, slopinantis alergiją. Šalutinių reakcijų vaistas tikrai turi: silpnumas, burnos džiūvimas, mieguistumas, galvos skausmas, galvos svaigimas, galimas pykinimas, kosėjimas, gali smarkiau plakti širdis. Ilgai vartojant, paveikiama ir nervų sistema, gali padidėti dirglumas, jautrumas, nervingumas. Todėl ilgai vartojant vaistus, aptarkite su jus gydančiu gydytoju galimą šalutinį poveikį, ar yra reikalas naudoti vaistą nuolatos. Galimi šalutiniai poveikiai pasireiškia labai skirtingai, kiekvienas žmogus kitaip sureaguoja į vaistą. Taip pat turėkite galvoje, kad esama ir kitų veiksmingų preparatų nuo alergijos. 

Noriu sužinoti, kas tai yra „Neurobiol“ N40? Kam jis naudojamas? Kiek kainuoja? Ar galiu duoti 11 metų dukrai?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė ir vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Neurobiol yra ne vaistas, bet maisto papildas. Vaistas ir maisto papildas yra skirtingi produktai. Vaistų sudėtyje yra tokia veikliųjų medžiagų dozė, kokia tam tikros ligos atveju sukelia nustatomą reikšmingą gydomąjį poveikį (poveikis įrodomas klinikiniais tyrimais). Maisto papilduose yra tik mažos veikliųjų medžiagų dozės, kurių poveikis klinikiniais tyrimais paprastai nenustatinėjamas. Maisto papildai nėra skirti ligoms gydyti, jie skirti tik maistui papildyti, jeigu jų valgomame maiste trūksta. Daryti kokias nors apibendrinančias išvadas apie maisto papildų gydomąjį poveikį negalima, tačiau valgomą maistą trūkstamomis medžiagomis jie gali papildyti.

Maisto papildas „Neurobiol“ yra skirtas suaugusiems žmonėms, taip pat jis gali būti skiriamas ir vaikams nuo 10 metų. Veikliosios jo medžiagos yra ovofosfolipidų kompleksas (polinesočiosios riebalų rūgštys), vitaminas E, vitaminas C ir B grupės vitaminai bei kolos riešutų veikliosios medžiagos. Visos minėtos medžiagos smegenų mitybai tinka. Ar šis maisto papildas pagerins smegenų veiklą ir kiek ją pagerins, atsakyti sunku. Atsižvelgiant į sudedamąsias dalis, valgomą maistą jos gali papildyti smegenims naudingomis medžiagomis, jeigu jų Jūsų maiste nepakanka.

„Neurobiol“ kaina vaistinėse yra nuo 25 Lt. Tai – maisto papildas, jam nėra nustatyta maksimali leistina kaina, tad galutinė suma priklausys nuo vaistinės, kurioje pirksite.

Kokios veikliosios medžiagos įeina į „Prelox“ tablečių sudėtį? Kiek jis kainuoja?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė ir vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Prelox“ yra ne vaistas, bet maisto papildas. Jis yra natūralių medžiagų derinys, skirtas vyrų lytiniam pajėgumui palaikyti. Preparatas, vartojamas taip, kaip rekomenduojama, teoriškai gali pagerinti kraujagyslių endotelio (vidinio paviršiaus) funkciją ir kraujotaką. Dėl to lengviau ir daugiau kraujo galėtų patekti į varpą. Kraujotakos sustiprėjimas varpoje padeda palaikyti lytinį pajėgumą. „Prelox“ kaina yra nuo 105 Lt. Tai – maisto papildas, jam maksimali leistina kaina nenustatyta!

Dukrelei 9 mėnesiai. Jai labai pučia pilvuką ir kaupiasi dujos. Padeda tik kmynų arbatėlės. Gal yra vaistinėse kmynų preparatų. Ar brangūs? Kiek kainuoja?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Taip, vaistinėse yra preparatas (maisto papildas) – „Babyfen“ lašai 20 ml. 100 g šio preparato yra: 2,5 g paprastųjų kmynų vaisių eterinio aliejaus. Rekomenduojama dozė yra 2 lašai vienam svorio kilogramui, 3 kartus per dieną. „Babyfen“ lašus galima vartoti, sumaišius juos su pienu, vaisių sultimis, vaisių tyrele arba vartoti nepraskiestus šaukšteliu. „Babyfen“ yra natūralus produktas, jo sudėtyje nėra cukraus, dirbtinių dažiklių ir konservantų. Šio maisto papildo kaina iki 15 Lt.

Kam naudojamas „Ferromax tonic strong“ 500 ml? Kokia jo sudėtis? Ar galima jį vartoti nėščiosioms?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Ferromax tonic strong“ yra ne vaistas, bet maisto papildas. Veikliosios jo medžiagos yra iš įvairių augalų, pavyzdžiui, dirvinio asiūklio, didžiosios dilgėlės ir kt., išskirta geležis bei juodųjų serbentų sultys. Šis maisto papildas yra skirtas mažakraujystės, kurios priežastis yra geležies trūkumas organizme, profilaktikai. Remiantis gamintojo parengta informacija, nėščioms moterims jo vartoti galima. 

Gavau iš užsieniečių dovanų „Arterodiet“ kapsulių. Kam jos skirtos naudoti? Kokia jų sudėtis?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Arterodiet“ yra ne vaistas, bet maisto papildas. Jo sudėtyje yra augalinių medžiagų, galinčių teigiamai veikti cholesterolio apykaitą organizme, omega-3 rūgščių, vitamino E bei B grupės vitaminų. Visos šios veikliosios medžiagos yra maistingosios medžiagos, darančios palankų poveikį cholesterolio kiekiui kraujyje. Šis maisto papildas yra skirtas maistui papildyti tiems žmonėms, kurie gydosi nuo didelio kraujospūdžio ligos ir padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje. Ar jis padės palengvinti didelio kraujospūdžio ligos eigą, atsakyti sunku, kadangi tam trūksta palyginamųjų klinikinių tyrimų. Atsižvelgiant į tai, kad „Arterodiet“ sudėtyje yra natūralios medžiagos, valgomą maistą jis papildys sudėtyje esančiomis naudingomis medžiagomis. Vis dėlto, atkreipkite dėmesį, kad bet koks maisto papildas yra skirtas ne ligai gydyti, bet tik vartojamam maistui papildyti. Taigi, maisto papildais Jūs išsigydyti negalite, jais galite tik papildyti valgomą maistą trūkstamomis medžiagomis.

Ar reikalingas receptas vaistui „Zolpidem“? Kiek jis kainuoja? Ar galiu gerti, jei kovo mėnesį pasibaigė jo galiojimas?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė ir vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Zolpidem“ yra centrinę nervų sistemą veikiantis vaistas. Jis sukelia raminamąjį ir migdomąjį poveikį. „Zolpidem“ yra skirtas trumpalaikiam nemigos gydymui. Visus vaistus, veikiančius panašiai kaip „Zolpidem“, turi išrašyti gydytojas, todėl vaistinėse jų galima įsigyti, tik pateikus gydytojo receptą. Vaisto, kurio tinkamumo laikas pasibaigęs, vartoti negalima. Vaistą vartojant po to, kai tinkamumo laikas pasibaigia, saugumas ir veiksmingumas nėra garantuotas, ir gamintojas už tai neatsako.„Zolpidem Sandoz“ 10 mg tab. N20 maksimaliai leistina kaina vaistinėse yra iki 26,01 Lt.

Kiek kainuoja pakuotė „Nutricap“?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Nutricap“ kaina vaistinėse gali svyruoti, nes tai yra maisto papildas, kaina – nuo 25 Lt.

Naudoju „Betaloc Zoc“ 100 mg N30. Gydytoja liepė pirkti būtinai ne lygiagretaus importo, nes jie prastesni. Ar tai tiesa?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Lygiagrečiu importu į mūsų šalies vaistines patenka tik Europos Sąjungos valstybėse rinkodaros teisę turintys vaistai. Visose Europos Sąjungos valstybėse vaistai į vaistų rinką patenka pagal vienodus reikalavimus, todėl tiek lygiagrečiu, tiek nelygiagrečiu importu į mūsų šalies vaistines patekusio „Betaloc Zoc“ sudėtis, kokybė, veiksmingumas ir saugumas nesiskiria, jeigu nepasibaigęs tinkamumo laikas. Kodėl gydytoja Jums sakė, kad lygiagretaus importo vaistai yra prastesni, atsakyti negaliu. 

Vartoju „Betaserc“ 16 mg N60. Ar yra pigesnių generinių jo pakaitalų. Kiek jie kainuoja ir ar jie kompensuojami?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Veiklioji vaisto „Betaserc“ medžiaga yra betahistino dichloridas. Lygiaverčių, t. y. generinių, „Betaserc“ preparatų vaistinėse yra - tai „Betahistine Actavis“, „Vertimed“, „Polvertic“. Kiekvienoje vaistinėje jų kainas Jums pasakys, todėl galėsite pasirinkti tinkamiausią preparatą.

Gydytoja cholesteroliui mažinti išrašė vaistus „Roswera“, nors man yra padidėjęs kepenų fermentų kiekis kraujyje. Ar yra kokie nors kiti vaistai ar maisto papildai, kurie nekenktų kepenų darbui?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

„Roswera“ yra veikliosios medžiagos - rozuvastatino - preparatas. Rozuvastatinas priklauso tam tikro fermento (jis vadinamas HMG-KoA reduktaze) aktyvumą slopinančių vaistų grupei. Nuo HMG-KoA reduktazės aktyvumo priklauso cholesterolio sintezės greitis kepenyse, vadinasi, iš dalies ir jo kiekis kraujyje. Fermentą HMG-KoA reduktazės aktyvumą slopinantys vaistai yra skirti padidėjusiam cholesterolio kiekiui kraujyje mažinti, tačiau jie tinka tik kompleksiniam gydymui, t. y. jų reikia vartoti kartu su tinkama dieta ir fiziniu krūviu. Visų vaistų, trikdančių cholesterolio sintezę, veikimo vieta yra kepenys, todėl jie gali pažeisti kepenų ląstelių membranas ir dėl to padidinti kepenų fermentų (transaminazių) kiekį kraujyje. Jeigu padidėjimas menkas ar trumpalaikis, tai nepavojinga, jeigu didesnis ar išsilaikantis - reikalaujama mažinti dozę arba nutraukti šios rūšies vaistų vartojimą. Kaip tokiu atveju elgtis, sprendimą turi priimti gydytojas, atsižvelgdamas į tai, kiek Jūsų fermentų kiekis padidėjo ir kiek padidėjimas išsilaiko. Kepenis gali pažeisti daugelis vaistų, nes jie patenka į kepenis ir jose ardomi. Jeigu įmanoma, cholesterolio kiekį geriausia būtų mažinti dieta ir fiziniu krūviu, jeigu to nepakanka - kuo mažesne šios grupės vaistų doze. Jūs klausiate apie nekenksmingus maisto papildus, tačiau esu tikra, kad jokiu maisto papildu padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje sumažinti neįmanoma. Taigi, gydytojas Jums turėtų nurodyti tinkamą dietą ir tinkamą fizinį krūvį. Jeigu to nepakaktų, gydymą paprastai reikėtų papildyti kuo galima mažesne, bet dar veiksminga, rozuvastatino ar kitokios panašiai veikiančios veikliosios medžiagos doze. 

Kas tai yra lygiagretaus importo vaistai?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vaistinio preparato lygiagretus platinimas – vaistinio preparato, įrašyto į Bendrijos vaistinių preparatų registrą, įvežimas iš vienos Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės į kitą, kai platintojas yra nepriklausoma nuo rinkodaros teisės turėtojo įmonė. Paprastai kalbant, tai – vaisto platinimas ne per vaisto gamintojo platinimo tinklus. Lygiagretaus platinimo tikslas – pateikti vaistus į rinką mažesnėmis kainomis. Lietuvoje tokia firma yra „Lex Ano“.

Gydytoja liepė naudoti „Pariet“ 10 mg, bet jis brangus. Ar nėra pigesnių analogų? Jei yra – tai kokie ir kokios jų kainos?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė ir vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Pariet“ yra veikliosios medžiagos rabeprazolo tabletės skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opai bei gastroezofaginio refliukso ligai gydyti. Tokios pačios veikliosios medžiagos lygiaverčių pagal kokybę, veiksmingumą ir saugumą tablečių mūsų šalies vaistinėse yra, keletas iš jų: „Rabeprazole Actavis“, „Rabelinz“, „Zulbex“ ir kt. Kiekvienoje vaistinėje jų kainas Jums pasakys, todėl galėsite pasirinkti tinkamiausią preparatą. Beje, tai yra receptiniai vaistai, ligonių kasos jų nekompensuoja.

Kokios natūralios medžiagos įeina į „Evelle“ sudėtį ir kiek ji kainuoja?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė ir vaistininkė Inga Jaskovikienė

„Evelle“ yra ne vaistas, bet maisto papildas. Tai natūralių medžiagų ir vitaminų (C, E ir kt.) derinys, skirtas odai, plaukams ir nagams stiprinti. Atsižvelgiant į sudėtyje esančias medžiagas, teoriškai „Evelle“ gali prisidėti prie odos, kaip ir plaukų bei nagų, stiprinimo.

„Evelle“ tab. N60 kaina vaistinėse nuo 120 Lt. Tai – maisto papildas, kaina nėra fiksuota, gali skirtis įvairiose vaistinėse.

Kokie veiksmingiausi vaistai dedervinėms gydyti? Gal yra geriami, ne tik išorinio naudojimo, vaistai?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Dažniausiai pasitaikančios yra įvairiaspalvė dedervinė ir rožinė dedervinė. Įvairiaspalvės dedervinės sukėlėjas yra žinomas, tai tam tikros rūšies grybelis. Rožinės dedervinės sukėlėjas tiksliai dar neišaiškintas, įtariamas net virusas. Įvairiaspalvė dedervinė gydoma priešgrybeliniais vaistais. Tokių vaistų mūsų šalies vaistinėse yra nemažai. Pagrindinės jų veikliosios medžiagos yra ketokonazolas, itrakonazolas, terbinafinas ir kt. Visais atvejais įvairiaspalvė dedervinė pradedama gydyti lokaliai veikiančiais minėtų veikliųjų medžiagų preparatais (kremais, šampūnais, tepalais). Jeigu būklė nepagerėja, naudojant lokaliai veikiančius preparatus, gydytojas, įvertinęs paciento imuninės sistemos būklę, gali skirti minėtų veikliųjų medžiagų geriamųjų preparatų, tačiau šiuo atveju jis turi atidžiai stebėti ir ligos eigą, ir pacientą. 

Jau kelias dienas labai skauda petį, dirbau lauke, buvau sušilęs, gal vėjas perpūtė. Kaip gydyti?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Peties skausmo priežasčių gali būti įvairių, todėl, pirmiausia, Jus turėtų ištirti gydytojas. Vis dėlto, pirmąją pagalbą Jūs galite sau suteikti, patepdami skaudamą sąnarį uždegimą ir skausmą malšinančiais tepalais arba kremais. Jie kiekvienoje vaistinėje parduodami be recepto, todėl galėsite pasirinkti pagal prieinamą kainą. Vaistinėse Jums gali pasiūlyti ir geriamųjų uždegimą ir skausmą malšinančių preparatų, tačiau juos Jums geriau būtų pradėti vartoti po to, kai gydytojas nustatys skausmo priežastį.

 

Ar gali padėti kokie nors vaistai nuo ataugų kulne?

Atsako medicinos mokslų daktarė Alma Pilvinienė

Kulno skausmo priežasčių gali būti įvairių, todėl, pirmiausia, Jūs turite kreiptis į gydytoją, kad jis Jus ištirtų. Jeigu esate vyresnio amžiaus, kulno skausmo priežastis tikriausiai yra kulnikaulio ataugos (pentinai). Susiformavus tokioms ataugoms, pasireiškia jas supančių minkštųjų audinių uždegimas, sukeliantis skausmą. Ar kulno skausmo priežastis yra tikrai ši, gydytojas nustatys rentgeno tyrimu. Veiksmingų kulnikaulio ataugas tirpinančių vaistų dar nėra. Tuo atveju, kai pasireiškia skausmą sukeliantis minkštųjų audinių uždegimas, gydoma uždegimą ir skausmą malšinančiais vaistais, tačiau jie veikia tik simptomus (uždegimą ir skausmą), o kulnikaulio ataugų nepašalina. Veiksmingiausias tokių ataugų gydymo būdas yra litotripsija. Jeigu Jus vargina minėtosios kulnikaulio ataugos, turėtumėte pasidomėti šiuo gydymo metodu (gydymą kompensuoja Ligonių kasos). 

Ar Lietuvoje prekiaujama „ProstaFit“? Kiek jis kainuoja? Ar yra kitų jo analogų ir kiek jie kainuoja?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

„EuRho Vital ProstaFit“ N60 palaiko normalią prostatos ir šlapimo takų funkciją. Šį maisto papildą rekomenduojama vartoti vyresniems nei 45 metų amžiaus vyrams, siekiant palaikyti normalaus šlapinimosi funkciją. 1 kapsulėje yra 360 mg paprastųjų moliūgų (Cucurbita pepo) sėklų aliejaus, kurio sudėtyje esančios medžiagos palaiko normalią prostatos ir šlapimo takų funkciją, 30 mg vitamino E. Suaugusiems asmenims rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę per dieną, užsigeriant pakankamu kiekiu vandens. Kaina – nuo 41 Lt.

„Prostasterol“ yra kitas panašus savo sudėtimi preparatas, jis skirtas vyresniems nei 50 vyrams, patiriantiems šlapinimosi sutrikimų, tokių kaip padažnėjęs noras šlapintis dieną ir naktį, problemos dėl šlapimo nelaikymo, pailgėjęs šlapinimosi laikas, pilnos pūslės pojūtis, šlapimo lašėjimas, baigus šlapintis.

Šis preparatas padeda gerinti šlapinimąsi ir nekenkia lytinėms funkcijoms, taip pat lėtina prostatos senėjimą. Įprastai organizmas jį gerai toleruoja. Jo sudėtyje: pirmiau minėtasis moliūgų sėklų aliejus (fitosterolių šaltinis, dar nuo faraonų laikų naudojamas šlapinimosi sutrikimams šalinti), žiedadulkės (fitosterolių šaltinis, tonizuojantis prostatą), cinkas (antioksidantas, dalyvaujantis testosterone apykaitoje ir stabdantis prostatos didėjimą (5-alfa-reduktazė), vitaminai E ir C, selenas (antioksidantai, lėtinantys prostatos senėjimą). Nerekomenduojama vartoti kartu su kitais preparatais, kuriuose yra seleno ar cinko. Rekomenduojama vartoti, geriant 2 kapsulės per parą pusryčių metu. Kursas trunka 2–3 mėnesius, kartoti – pagal savijautą. Kaina – nuo 32 Lt.

Ar vaistinėse prekiaujama „Lakme“ gydomąja kosmetika?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Taip, vaistinėse „Lakme“ produkcijos galite rasti ypač platų asortimentą.

Kiek kainuoja „Diovan“ analogai?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Kraujospūdį reguliuojantis Diovan“ vaistas turi analogų. Tačiau reikia nepamiršti, kad vaisto stiprumas gali skirtis. Palyginimui pateikiami 160 mg vaistai analogai: „Valsartan Actavis“ 160 mg tab. N28, maksimali leistina kaina 41,84 Lt.; „Suvatar“ 160 mg tab. N28, maksimali leistina kaina 39,17 Lt.

Vartoju  „Voltaren“ 100 mg tabletes. Ar yra pigesnių analogų? Kokia jų kaina?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

 „Voltaren“ veiklioji medžiaga yra diklofenakas. Žinoma, analogai yra. Tai, pavyzdžiui, „Diclac“ 100 mg N50 – maksimali leistina kaina iki 11,86 Lt. Kitas analogas būtų „Diclomelan“ 100 mg N30 – kaina iki 8,15 Lt. Taip pat „Naklofen“ 100 mg tab. 20 – kaina iki 5,90 Lt.
Dėmesio – būtina atkreipti dėmesį į pakuotes dydį, t. y. kiekvieno analogo tablečių skaičių.

Ar galiu gydytojo paprašyti į receptą rašyti konkretaus vaisto pavadinimą, o ne veikliąją medžiagą?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Paprastai vaistus skiria kompetentingas medikas, specialistas, o ne pats žmogus. Gydytojas recepte visada nurodo vaisto bendrinį pavadinimą (veikliąją medžiagą), dozę, stiprumą. Recepte prekinio preparato pavadinimo gydytojas nenurodo. Nuėjęs į vaistinę, jūs ten renkatės sau tinkantį konkretų vaistą, kuris jums priimtinas pagal vaisto gamintoją, formą, kainą ir kt. kriterijus.

Visada renkuosi vieno ir to paties gamintojo vaistus, nes pasitikiu jo gaminamų preparatų kokybe. Ar mano pasitikėjimas pagrįstas? 

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Ir taip, ir ne. Kiekvienas žmogus turi savų įsitikinimų. Dažnai pacientai tiki, kad tik brangiausias vaistas yra pats veiksmingiausias. Tačiau šiuo metu vaistinėse siūloma vaistų analogų įvairovė yra labai naudinga ir žmogui, ir medikui, ir vaistininkui. Didelė tikimybė, kad išbandžius kito gamintojo gerokai pigesnį vaistą su ta pačia veikliąja medžiaga, jūs liksite patenkintas rezultatais.

Žinoma, garantuoti, kad vaistas jums tiks, iš anksto neįmanoma, nes kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai reaguoja į chemines medžiagas. Be to, įvairių gamintojų vaistai turi pagalbinių medžiagų, į kurias galima skirtinga jūsų organizmo reakcija.

Svarbiausia, kad vaistinėje jums būtų suteikta išsami informacija apie preparato sudėtį, aptarti jūsų poreikiai ir lūkesčiai.

Ką daryti, jeigu vaistai man netinka? Ar vaistinė man privalo grąžinti pinigus?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Jeigu vaistas jums netinka, kyla šalutinių nepageidaujamų reakcijų, visuomet reikia apie tai pranešti savo gydytojui ir pasitarti del tolimesnio preparato vartojimo ar nutraukimo. Vaistinė šiuo atveju pinigų negrąžina. Tai įteisino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija: 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 88 punktas nurodo, kad vaistai, išskyrus naikintinus, iš gyventojų nepriimami ir nekeičiami.

Ar gydytojui ar vaistininkui tenka atsakomybė, jei vaistas man sukėlė ypač sunkias nepageidaujamas reakcijas?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vienareikšmiškai atsakyti neįmanoma. Jeigu gydytojas, atsakingai susipažinęs su jūsų ligos istorija, gretutinėmis ligomis, žinodamas jūsų jau vartojamus kitus vaistus, jums skyrė vaistų, o vaistininkas, remdamasis recepte pateikta informacija (veiklioji medžiaga, dozė ir kt.), išdavė vaistus teisingai, dar kartą primindamas aktualią vartojimo informaciją, kaltinti šių specialistų dėl netikėtos organizmo reakcijos į chemines preparato medžiagas būtų nesąžininga. Tokiu atveju, atsakomybę savotiškai prisiima vaisto gamintojas: kiekvieno vaisto informaciniame lapelyje yra skiltis su nepageidaujamomis vaisto reakcijomis, kurios gali kilti, vartojant šį vaistą.

Jei jums pasireiškia nepageidaujamas šalutinis vaisto poveikis, reikėtų kreiptis į jus gydantį gydytoją, kuris apie tai praneš Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Ši institucija renka žinias apie visas naujas pašalines vaisto sukeltas reakcijas ir keičiasi surinkta informacija su kitų šalių vaistus kontroliuojančiomis tarnybomis, Europos vaistų agentūra, Pasaulio sveikatos organizacijos Nepageidaujamų reakcijų į vaistus stebėsenos centru.

Jei vaistą renkatės patys, turite, susipažinti su anotacijoje surašytomis nepageidaujamomis šalutinėmis reakcijomis, taip pat instrukcija, kokio atsargumo imtis, vartojant pasirinktą preparatą. Vaistininkas ir gydytojas pokalbio metu taip pat turi paskatinti vartotoją atsakingai įvertinti riziką.

Gamintojas už vaisto saugumą atsako, sudarydamas nepageidaujamų reakcijų sąrašą pagal daugelį metų vykdytus klinikinius tyrimus. Jais remiantis išvardinamos visos šalutinės, net ir menkiausios reakcijos į vaistą. 

Kur kreiptis, jei vaistininkas nepasiūlė man pigiausios alternatyvos, perkant su receptu?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Priklauso nuo situacijos. Kompetentingas farmacininkas, išmanydamas savo darbą, visada pasiūlys, informuos žmogų apie pigiausią vaisto variantą. Visgi, jei tokia situacija pasitaikė, rekomenduotina iš pradžių kreiptis į vaistinės vadovybę. Informacijos suteiktų ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba. Pastebime, kad dažnai žmonės net nežino, kad gali paklausti apie pigiausią vaisto analogą. Arba neretai pirkėjas mano, kad siūlomas vaisto analogas turi kitą veikliąją medžiagą.

Ar kompensuojamųjų vaistų priemokos skirtingose vaistinėse skiriasi? Jei taip – kiek jos gali skirtis?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Taip. Kompensuojamųjų vaistų kainos skirtingose vaistinėse gali skirtis net 100 procentų nuo vaisto priemokos kainos. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija nustatė maksimalias mažmeninės kompensuojamųjų vaistų kainas. Vaistinėse jos gali būti sumažintos. Kuo labiau sumažinama kaina – tuo mažesnę priemoką tenka mokėti. 

Pagal kokius kriterijus vaistininkai siūlo nereceptinius vaistus?

Atsako vaistininkė Inga Jaskovikienė

Vaistininkas nereceptinius vaistus siūlo, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, ko jums reikia. Kuo daugiau informacijos prieš pasiūlant vaistą surenkama, tuo tiksliau galima parinkti preparatą. Vertinama, kokie nusiskundimai, kam skiriama – vaikui ar suaugusiajam, kokia vaisto forma priimtiniausia (skysta forma, žvakutės, transderminis pleistras ir t. t.), kartais – net paciento amžius ir lytis. Taip pat pirkėjui parodomi vaistai analogai, pateikiant jų kainas.

Jei vaistininkui pateikiate gydytojo receptą, vaistininkas privalo jums siūlyti vaistų analogus su konkrečia veikliąja medžiaga, nurodyta recepte.